Blog Pakpak

Jumat, 14 September 2012

Cerpen Pakpak :KUDOK ODA NE KO CINTA KEPPEKEN CINTAMU TONG PAKKET

Oleh : Wasdin Sudiarma Berutu, SH - PAKPAK ADALAH PAKPAK


 Muna kene menjaka cerita en, nipesenget mendahi ke sebaikna sediaken kene sapu tangan manang Tisu, karna mak terjua pasti merurus eluh ndene, ok jaka kene mo muna oda ke percaya ......?

Si TINALY BR TUMANGGER  boi mo nidokken kembang desa muna istilah bagendari, memang i kuta i ia mo si mberuna, janah en beru kalak si lot manang si beak i kuta i, maklum moke kaltu si Tinaly beru Toke Cina. Tapi nangke si Tianly beru si beak mende pikilakona, oda sombong buktina merhallet ngia deket si CUAN BERUTU.

Si Cuan en kaltu jelma mpersuk partuana, Bapana enggo mate waktu ia anak mbara deng, pellin inangna ngo kessa pebelgah-belgahken janah persikolaken ia. Maseh mo etongen inangna enpe dak mersakit-sakit, Si Cuan en memang toko maholina janah pande mersikola.

Si Tinaly deket si Cuan sikola i salah sada SMA i Sidikalang, kalak en sada kelas, memang muna merdalan kalak en serasi moda, tapi si Cuan en lalap dak caker alias karse, dengan-denganna jajan i kantin sekolah muna ia pellin memenduti edur mo kessa maklum moke dukak simpogos. Piga-piga kali ia naing i traktir si Tinaly tapi sikali pe oda pernah ngget si Cuan.

Karna oda ngo setuju bapa Si Tinaly mendahi si Cuan en, jadi hubungen perhalletn kalak en terpaksa mboni-mboni, pokokna unang sanga i bettoh bapa si Tinaly, muna sanga terdapet pasti si Cuan kena deppaken, muna i etong-etong enggo hampi 5 kali si Cuan en ndeppak i baing Bapa si Tinaly.

Pernah sekali si Cuan i tenju bapa Tinaly sampe si Cuan mbulak nggoling, kena rabik labang gurungna ugahen, ugah nen nggedang, untung mo si Tinaly mboni-mboni kitambari ugah sini gurung nen, enggo pe njuah tangkas teridah i ciningna nggedang.

Lot sada peristilahen lucu ibagasen hubungen perhallet dua naposo daun ehh naposo bulung en, peristilahen kalak en boi nidok sebagai penghibur i hubungen kalak i, bagen istilah kalak i :

Muna sada Tinaly manang si Cuan mendok : Mi Delleng aku Cooo ....
Si Cuan manang Tinaly mengaloi : Engket aku ......
Tinaly manang Cuan Mendok : Mi Kepar aku cooo ...
Cuan manang Tinaly mengaloi : Engket ma aku .....
Tinaly manang Cuan mendok : Sirang kita Coo.....
Cuan manang Tinaly Mengaloi : Oda ngget aku .....

Awal mula istilah cinta kalak en muncul waktu si Cuan naing laus mi delleng ki sebban Segaden, “mi delleng aku Coooo “ nina, langsung ialoi si Tinaly : “ Engket aku “
Baremben kenna si Tinaly naing menggogo kebun kopina i kepar, idok si Tinaly, “ mi kepar aku cooo... “ langsung i aloi si Cuan, “ engket ma aku “
Menter oda sengaja si Cuan mendok  “ Sirang kita cooo “, menter nggang sora si Tinaly mengaloi “ oda mgget aku “
Kata-kata en jadi terbiasa janah menjadi istilah bana kalak en sidua, apalagi i sat-saat hubungan perhalleten kalak en terjadi permasalahen.

Sada malam minggu, pejumpa mo kalak en i sapo dengan si Tinaly :
Cuan : Tinaly, kurasa hubungenta en siakhiri mo, oda tahan aku habis ndeppak ibaing Puhun i, oda maseh etongenmu bangku ?
Tinaly : Kade pe nimu, bakune pe alasenmu oda ngget aku putus taba ko, ibetoh ko Cuan tiap berngin aku mernenget ko lebbe baru aku meddem, oda perduli kade kata kalak bapa, kade kata ndeba, mpogos manang beak, sini ukurken pellin kono kessa Impalku, Impalku Cuan si Maholi, nina sambil tunande mi si Cuan.
Cuan : oda kubetoh sampe soh dahari kita en boi lanjut, aku pe toko kellengna atengku bamu Impal tapi kinimpersuk en mo mungkin menirangken kita.
Tinaly : eee impal .... unang nenge pernah kubegge kata sirang i, unang impal, lolo ko muna mendelles aku kumara kono Cuan ?

Enggo kessa bagi idok si Cuan, menter si Tinaly langsung menghibur hallet nen.
Tinaly : mi delleng aku coooo
Cuan : engket aku ....
Tinaly : mi Kepar aku coo ...
Cuan : engket ma aku
Tinaly : sirang kita coo....
Cuan : oda ngget aku ....
Biasana enggo kessa keluar istilah cinta en, langsung berpelukan ngo kalak en janah si Cuan mencium kening halletnen tanda cinta dkt kasih sayangna, menter terhibur ngo si Cuan dkt si Tinaly enggo kessa istilah cinta i ruapken kalak i

Mersakit mpiah mo Inang si Cuan, i periksaken si Cuan mo mi Dokter, nai iberre Dokter mo Resep obat naing si tokoren si Cuan, tapi kade i baing si Cuan karina harta silotna enggo habis perobaten inang si Cuan.

Karna rasa ngkelleng mer inang, tubuh  rsura-sura jahat i pemikiren si Cuan, berngin ni laus mo si Cuan mi sapo si Tinaly, ibongkar si Cuan mo sapo si Tinaly i tarap dapur, karna si Cuan hafal mate ngo seluk beluk sapo si Tinaly. Berhasil mo si Cuan masuk mi bagas, iantusi kene mo Bapa si Cuan Toke Mbelgah igelari Toke Cina, i tangko si cuan mo kepeng isi buena RP. 2.000.000.
Bernginken ni langsung mo i tokor si Cuan obat ni inang nen, tapi apa boleh buat Tuhan berkehendak lain, Inang nen menghembuskan nafas terakhir. Langsung i kerpi si Cuan Bangke ni Inang nen sambil nderu-nderu tangis milangi, hampir karina kalak si melayat mi rumah duka merehrehen eluhna  memengge tangis milangi si Cuan en.

Barembenkenna ribut mo i sapo si Tinaly terbetoh mbalang kepeng, akhirna i aduken mo mi Polisi.

Imo pana muna jelma oda biasa menangko, tangis nderu-deru mo si Cuan mi bangke Inang nen, “ Nange ...... kasa itadingken ko aku, sampe kutangko ngo kepeng ndeba lako menebus tambarmu, tapi tong i tadingken kono aku Nange, aloi mo aku sikali nai Nange “ bagimo tangis milangi si Cuan oda sadar i bilang-bilangken deket kepeng tinangkona.

I rimang-rimangi kalak mo tangis milangi si Cuan en, terbegge mo soh mo mi Bapa si Tinaly, akibatna si Cuan i tangkup Polisi janah ipemasuk i tahanen Polisi.

Berkali-kali si Tinaly mingdo mengelek mi bapana asa i maafken si Cuan, asa i tarik pengaduen ni i Kantor polisi nai, tapi Bapa si Tinaly oda mengabulken, si Cuan Pendaus i kenah i hukum penjara, dok Bapa si Tinaly.

Enggo piga-piga kali si Tinaly besuk mi Tahanan Polisi lako menengen si Cuan, tapi si Cuan oda ngget pesimbak, janah taba ise pe oda ngget ia pesimbak  termasuk dengan-denganna sada sikola.

I sidang Pengadilan, ihadiri si Tinaly ngo persidangen si Cuan en.

Hakim : apakah benar Saudara mengambil uang Saksi Korban (Bapa Tinaly)
Cuan : Benar Pak Hakim
Hakim : kenapa anda mencuri
Cuan : Menebus resep obat ibu saya Pak Hakim.
Hakim : kenapa rumah yang anda tuju harus di rumah saksi Korban (Bapa Tinaly)
Cuan : Saya memilih Rumah Tinaly karna Tinaly itu adalah pacar saya Pak Hakim.
Hakim : kenapa harus mencuri, kenapa tidak minta dari Tinaly saja.
Cuan : Prinsip hidup saya Pak Hakim,  meskipun miskin pantang bagi saya untuk mengemis, saya lebih bangga Mencuri daripada mengemis, untuk itu Hukumlah saya sesuai dengan kesalahan saya Pak Hakim.
Hakim : apakah adalagi keterangan yang ingin anda tambahkan ?
Cuan : Tinaly .... maafkan aku, biarlah kutebus kesalahan ini dengan hukum penjara, sampaikan Maafku sama Puhun dan Nampuhun, mulai saat ini anggaplah aku tak pernah ada.

Teridah kaltu abe si Tinaly tereluh, tapi anehna ia mengkupul tanganna, “  Komo Cuan Pilihenku, aku bangga bamu Tampuk pusuh-pusuhku, Ko oda jadi Pengemis tapi Jadi Pejuang tengah-tengah keluargamu, seggen pe kenah kono jadi Pejuangku i kenggeluhenku “, bagimo i bages ukur si Tinaly.

Tangis tereluh si Tinaly mulak mi sapono sambil kiranai sendiri, “ Mi delleng aku co ......, mi kepar aku coooo ....... sirang kita coo....”  nina tapi oda ise ne kialoi, karna biasana si Cuan ngo kessa kibetoh jawabni.

Akibat perbuaten si Cuan menangko kepeng, Pengadilan menghukum si Cuan 6 bulan penjara, karna ia i tahan i penjara oda mo boi ne ia menerusken sikolana.

Hampir tiap berngin si Tinaly susah meddem, pukpuk dak bayangen si Cuan teridah i angan-anganna, sipata sampe takuak manuk baru asa boi medem sigejab.
I sada berngin pas malam minggu, i buat si Tinaly mo foto, foto si Cuan memeluk Tinaly berseragam baju SMA, sambil i nelneli si Tinaly gambar nen iseat ia tanganna pake silet sampe merdaroh, i dilat ia daroh nen sambil mersumpah .

CUAN TAMPUK PUSUHKU ....
MPIAH PE SITAHANENMU I PENJARA LEBIH MPIAH NGO SITAHNENKU, AKU MERSUMPAH MERKITEKEN DAROHKEN, SOH SEGGEN ODA PERNAH AKU MENJALO KATA DAHOLI SEDEBAN, KUPEMA PIKIROHMU BAGENDARI, KADUAN MANANG SOH SEGGEN, KELLENG UKURKU PELIN BAMU KESSA KONCO NGKU CUAN , TUHAN MEMEGE SUMPAH KEN, bagimo sumpah Tinaly.

Selama si Cuan i penjara berkali-kali ngo roh si Tinaly lako besuk tapi sikali poda pernah ngget si Cuan kisimbakisa, mulak-mulak mbalging si Tinaly, tapi anehna rasa ngkelleng si Tinaly oda pernah surut malahen tambah menggebu-gebu.
Enggo kessa si Cuan keluar i penjara nai, oda si Cuan mulak mi sapona, tapi langsung ia mi jumana karna kebetulan juma si Cuan ndaoh kan kuta nai, enggo kessa nggelep ari mulak si Cuan mi sapona, i idah mo sapona tambah rebok naing mbulak, teridah kotor kalohon janah mbue menci lojang-lojang.

Ipepulung si Cuan mo baju-bajuna, ijajah SD dkt SMPna, foto-foto, deket karina surat-suratna, i bungkus i bagas mandar baru i pemasuk mi tas-tas kresek, maklum mo ke Koper kalak en poda lot ala mpersukna.

Pas i Simpang Salak Sidikalang i, ipema-pema ia Motor (Angkutan Bus Umum) tapi kumara enggo berngin oda lot ne Motor, tapi lot isi sada Mobil sedang kempes banna, jadi i jolmiti ia, sambil i kuso si Cuan, “ Kempes Puhun “ nina, “ ue enggo cecal en padahal naing ndor mi Medan baremben lot urusen “ nina. “Niang kene Puhun ku buka ban ni “nina, jadi ibuka si Cuan ban nen, i ganti dekket ban serap, maklum biasa si Cuan kenek-kenek motor sudaco i Sidikalang sambil sikola, jadi agak mengantusi tentang mengganti ban mobil.

Enggo Puhun nina si Cuan, “ naing mike ko “ dok sidasa mobil en, “ naing mi Medan Puhun”, ooo muna bagi rebbakken kita asa lot dengan kiranai i Mobil en. I perdalanen cerita mo si Cuan tentang kehidupan pribadina hingga ia i Penjara, tapi sidasa mobil en oda menganggap si Cuan sebagai penangko malahen sebagai anak yang hebat.
Muna ngget ko karejo i Medan, mbue dengan-denganku orang kapal, nahan i Belawan ku kusoi pe, nina toko senangna si Cuan.

Si Tinaly laus besuk mi penjara, tapi ia tersengget, menurut Sipir Penjara si Cuan bari enggo bebas, langsung si Tinaly mulak janah laus ia mendahi  sapo si Cuan, i buka si Tinaly sapo si Cuan karna oda terkonci, i tulusi si Tinali sambil tenggo-tenggo mi si Cuan tapi  oda lot jelma i sapo i, hanya selembar surat kessa isi dapat si Tinaly.

Tinaly tampuk pusuhku ............

Kuberre bamu sapo ngken, jaga da Impal, merumpak-rumpak pe sapo en tapi maharga kalohon bangku en, Sertifikat tanoh en kuboniken i teruh belagen i, buat da Cooo janah simpan, aku laus mi kuta sindaoh.
Mi delleng aku coooo .....
Mi Kepar aku coooo ....
Sirang kita coo.....
Peluk dan ciumku bamu Sayang
CUAN BERUTU
Bagimo surat si Cuan i tadingken, janah i buat si Tinaly mo Sertifikat nen i boniken ie isapona.

I terima  mo si Cuan i Kapal Minyak karejo sebagai tukang sapu-sapu kapal, berlayar mo Kapal kalak en i Belawan nai janah menyinggahi beberapa Pelabuhan jadi akhirna soh mi Balikpapan Kaltim selanjutnya mi Bontang Kaltim suatu daerah penghasil minyak terbesar di Kaltim.

Karna i perdalanen si Cuan sering mutah-utah, mabuk kapal karna i goncang gelombang laut, akibatna i tadingken mo si Cuan i Bontang luntang-lantung.
Enggo mbue i lamar si Cuan sada poda menerima, hampir ia putus asa, tapi nasib masih memihaknya, lot sada Perusahan menerima si Cuan  karejo sebagai buruh kasar i Perusahan Minyak milik kalak Amerika. Karejo si Cuan bagian mekanik, mulai-mulai mo si Cuan belajar tentang mesin-mesin, mulai mesin alat-alat berat hingga mesin Rig alat bor explorasi minyak.

Kepala-Kepala kerja i mecanik en karina kalak Bule, jadi kumara oda ngo mahir si Cuan mer bahasa Inggris buenmo pake bahasa isyarat, lako menuruh-nuruh si Cuan manang memuat marang kade.

Lot kelebihen si Cuan ibagas karejo, ia karejo ulet, rapi dan pembersih, muna mi kalak Barat oda penting ijajah tapi yang terpenting bisa karejo.

Si Cuan en, enggo kessa habis jam kerja denganna enggo mulak karina ia oda deng mulak, ia pasti taip ari kerja perpodi mulak, karina peralatan mekanik bage tang, kunci-kunci, baut-baut si merlapu-lapu oli i sikat atau i gundar ia mbersih pake minyak, baru isusun rapi, i pisahken ia suku cadang si boi deng i pakke, agak rusak, baru yang afkiran, tapi isusun rapi mbersih karina.

Mulai  ia karejo bengkel Perusahaan minyak en terindah tertata rapi janah mbersih, mudah mencari spare part barang, karina mende isusun ia.

Bingung janah kagum kalak Bule bos nen mendahi ia, enggo mbue dengan si Cuan i PHK tapi si Cuan tetap i pertahankan, muna kalak mengido lembur oda i berre bosna, tapi si Cuan malahan isuruh bosna kalak Amerika en lembur, akibatna kepeng si Cuan lumayan mbue.

Enggo kessa 8 bulan si Cuan karejo, si Bule bos nen semakin tertarik, enggo kessa habis kerja si Cuan nggati i tenggoi mi sapo bos nen, gabung mo si Cuan deket kalak-kalak Bule en, kadang i ajari mo nama-nama spare part dan fungsinya, karna Bule tiap hari berkomunikasi deket si Cuan pake Bahasa Inggris ndekah-ni ndekahna si Cuan mulai pande Bahasa Inggris.

Karna si Cuan punya keinginan maju, janah ia tergolong anak cerdas, habis karejo mengikuti Kursus-kursus Bahasa Inggris ia di Bontang, dalam waktu 1,5 tahun ia enggo fasih merkata Inggris.

Karna kekagumen si Bule en mendahisa, akhirnya bos nen menguslkan asa si Cuan i sekolahkan, jadi ikirim mo si Cuan mi California sekolah i bidang perminyakan atas tanggungan Perusahaan.

Enggo kessa 4 tahun kuliah di California, si Cuan lulus, mulak mia mi Indonesia, tapi karna masa kontrak Perusahaan Amerika i Bontang enggo berakhir, si Cuan menjadi Konsultan Perminyakan di Jakarta gabung deket dengan-denganna kalak Bule.
Si Cuan jadi berubah dalam segala hal, waktu i California ia, i robah ia bentuk abena mi Dokter Kecantikan, i baing ia hidungna jadi mancung, wah tuhu-tuhu nidok kalak Bule, apalagi perawaken manang body baen memang kalak mbelgah janah nggedang alias tinggi.

Muna sekilas ni tengen oda lot ne mengosih abena masa kedek-kedek deng, bagendari ia merkaca mata, hidung mancung, memang penampilan 100 % berbeda, benar-benar eksekutif muda yang bonafide, gelarna pe enggo itambahi ode ne kessa CUAN tapi JOHN CUAN dengan panggilan Mr. John.

I Jakrata si Cuan menokor sapo mbelgah dengan aksesoris ala America lengkap kolam renang, ia pe membuka berbagai usaha, janah mbue enggo kantor-kantor unit usaha baen.

Sada berngin toko ntedohna mi si Tinaly, karna mi luar negeri pe si Cuan en, muna i ukurna tong halletna arnia si Tinaly, mbue pe beru kalak Bule bagak-bagak, beru per jakarta tapi muna tampuk pusuhna tong si Tinaly.

Barembenkenna i berangkatken ia mo sada daberu anak buahna mi Sidikalang spesial mencari informasi si Tinaly, laus mo anak buahnen mi kuta si Cuan, akhirna dapet mo sapo si Tinaly, pesimbak mia deket Bapa si Tinaly enggo mersakit-sakit, oda ne jadi Tokke Cina. Mengaku mo daberru en dengan sakuliah si Tinaly akibatna terbetoh mo si Tinaly lulus kan Fak Ekonomi USU nai, bagendari di Jakarta, janah i berre mo nomor HP si Tinaly.

Enggo kessa i Jakarta i tulusi anak buahnenmo si Tinaly, berpura-pura mo daberu en Sales dari sada perusahaan, kiranai mo deket si Tinaly. Tinaly ideng i PHK i sada Perusahan nai, jadi statusna pengangguran.

I petuduh anak buahnenmo foto si Tinaly sini rekamna secar sembunyi-sembunyi mi si Cuan bosna en, langsung i masukken ia mi Lactopna, i nelneli si Cuan, wah tambah bagak hallet ken katena.

Enggo kessa tellu ari, laus nola mo misi anak buah si Cuan, “ Mbak kan Sarjana Ekonomi, oh ya mbak ada temanku punya perushaan Trevel besar sekali, dengar-dengar masih cari tenaga kerja “, nina menawarkan,  “ oh ya dimana alamatnya “  tanya Tinaly, “ besok bisa ku antar, buat aja lamarannya ke sini “  nina sambil memere kartu nama, “ oh makasih ya Mabak besok kita kesana “ dok Tinaly bege si lolo.

Barembenkenna, ijemput mo si Tinaly kan bekas kost-kost na nai, bingung si Tinaly daberu en Sales tapi koq pake mobil mewah kate si Tinaly, ndak apa-apalah asal boi karejo kate Tinaly mumpung orang berhati baik.

Isi imasukken si Tinaly lamaren nen, langsung ia diterima tanpa wawancara, tanpa lamaran nen i seleksi, janah anehnya i perintahken kerja barembenkenna..

Barembenkenna mulai mo si Tinaly karejo, Tinaly langsung i angkat jadi Pimpinan i perusahaan Trevel i, ia  mendapat ruang kerja pimpinan semua serba mewah, janah i berre sada sapo juga mewah, lengkap deket mobil dan supir pribadinya.
Si Tinaly oda percaya i karina i, pasti lot masud jahat kalak en, katena tapi oda pella i permasalahken ia atas fasilitas mewah sini dapetken nen.
Tinaly tambah bingung ketika Pegawai Trevel en memere  kepeng RP. 2.000.000. Uang apa ini tanya Tinaly, ooo sekedar bayar utang atas ongkos-ongkos Mbak datang kemari nina, utang kade bagimo i pikiren si Tinaly. Si Tinaly sering tersengget muna mengge kata 2 juta, setiap lot kalimat dua juta pasti simpusta raut wajahna berubah, seketika langsung terenget ia mi si Cuan gara-gara kepeng 2 juta ia harus i penjara.

Tinaly bagendari tinggal di rumah mewah, lengkap fasilitas, selama 6 bulan ia karejo, i manage atau memimpin Perusahaan en dengan baik dan memang benar-benar sangat maju dan menghasilken dividen perusahan yang membanggakan.
Suatu saat roh perintah kan Kantor Pusat kalak en sehubungan dengan mau tutup tahun, asa karina unit-unit usaha memberikan laporan keuangan mi Direktur Utama di Kantor Pusat.
Enggo 7 bulan si Tinaly karejo i Perusahaan i tapi ideng ngia pernah mi Kantor Pusat ni, janah sama sekali oda deng i tandai si Tinaly ise Dirutna.

Enggo mo hadir karina Pimpinan Unit-Unit Usaha, sada persada memberi laporan kuanganna, tiba mo giliran si Tinaly memaing laopran pertanggung jawaban,  oda kumerdep si Cuan menilik si Tinaly, terenget ia masa-masa kalak i merhallet i kuta, makin bagak halletku ade kate si Cuan, tapi ia tetap menjaga wibawana sebagi Big Bos, jadi emosi dkt rasa ntedohna tong itahanken ia.
Sidung i jakaken si Tinaly  si Big Bos Cuan yang berganti nama menjadi Mr. John oda sadar  tepuk tangan, akibatnya karina jadi heran, termasuk Tinaly mengkuso-kuso i ukurna “ ada yang salah kah atas laporan ku ini ?”

Sama sekali Tinaly oda ne kitandai hallet ni karna dalam segala hal enggo merubah, lebih-lebih dalam penampilan dan gaya bicara enggo kebarat-baraten, menggunakan dasi.
Selesai acara langsung Big Bos masuk ke ruang Dirut, tiba-tiba lot anak buah si Tinaly mendok, Mbak Tinaly di panggil ke ruang Pak Dirut, mbukbak pusuh si Tinaly langsung ia masuk mi ruang Dirutna i.
Silahkan duduk.
Dirut : tau kah anda dalam laporan Keuangan anda ada  tadi setelah saya rekap kembali ternyata ada  selisih uang sebesar dua juta rupaih, memegge kata dua juta i kembali ia trauma,
Tinaly : setahu saya tidak ada Pak Dirut, tapi jika itu ada saya bertanggung jawab, bahkan saya siap di Penjara ?
Dirut : Kenapa anda mau ke Penjara gara-gara 2 juta ?
Tinaly : Maaf pak Dirut, itu prinsip saya dan mohon Pak Dirut tak lagi menyebut kata dua juta (sebenarnya Cuan dkt Tinaly saat i bayangen kalak en sidua dos imo  tragedi uang dua juta mengakibatken si Cuan dipenjara).
Dirut : ok sekarang anda ikut saya.

Si Big Bos keluar dari ruangannya diikuti si Tinaly, tapi si Dirut keluar gedung dan membuka mobilnya, karna si Tinaly anak buah terpaksa mo kaltu mengekut masuk, meluncur mo kalak en mi sada restoran mewah.
Kita makan dulu, habis makan baru kita bahas kembali, mangan mo kalak en tapi dua-duana sipsip nidok takengkeng, akhirna si Dirut buka bicara.

Dirut : Ok saya maafkan perbuatan anda, asal anda memaui kehendak saya ?
Tinaly : apa maksudnya pak ?
Dirut : Anda harus mau jadi pacar saya, dan akan saya jadikan sebagai istri saya untuk mengelola perushaan saya.
Tinaly : Maaf pak, dengan sangat menyesal dan terpaksa saya menolak permintaan bapak.
Dirut : Kenapa, apa saya kurang sopan, apa saya tidak gagah, apa saya penjahat ?
Tinaly : Maaf Pak, jika itu kehendak Bapak lebih baik saya mengundurkan diri dari Perusahaan Bapak, saya tidak akan pernah menikah dengan siapapun selain dengan seseorang yang saya cintai, itu sumpah cinta saya.
Dirut : boleh anda ceritakan sekilas tentang sumpah cinta anda itu ?
Tinaly : Kekasihku dulu dipenjara gara-gara mencuri uang dua juta, aku bersumpah dengan meminum darah saya sendiri, bahwa saya tidak akan pernah mencintai orang lain selain dia, itu sumpahku, ini buktinya bekas sayatan silet di tangan saya, sambil menunjukkan bekasnya sama Pak Dirut.
Dirut : Bagaimana kalau ia tak pernah kembali lagi ?
Tinaly : sesuai sumpahku aku tak pernah kawin dengan siapapun untuk selamanya.
Dirut : Bagaimana jika anda ketemu dan dia tak mau lagi dengan anda.
Tinaly : Itu tak mungkin, pacarku sangat setia, saya yakin itu, dia cinta saya sebagaimana saya mencintainya.
Dirut : Ok, saya hargai pendapat anda, tapi saya sangat tersinggung, untuk itu besok anda menemui saya sekaligus bawa surat pengunduran diri anda.
Tinaly : Pekerjaan ini sangat berharga bagi saya, tapi demi cinta saya, besok pagi saya mengundurkan diri.

Mulak mo kalak en sidua, si Tinaly mulak mi sapo mewah sini sediaken Perusahaan en bana, i peneppi mo karina pakenna sambil merurusen eluhna, oooo ale nasib daging,  baremben mulak mo diri jadi jelma mampar-ampar, tading i kost-kostan merdesak-desak, bage simernipi kuakap karina en, sigejab mahangga barembenkkenna jadi karse, karina mbalang, tapi aku oda menyesal demi Ngkellengku bamu Cuan,  katena kaltu.

Sekitar Jam 10 Tinaly menuktuk ruang Dirut, Dirut mempersilahkan masuk dan duduk, si Cuan kundul sambil menengen-nengen foto merbingkai, karna kalak en pedempak-dempak oda ibetoh si Tinaly foto kade sini nelnelen ni.

Dirut : Apa anda sudah pada keputusan anda untuk mengundurkan diri ?
Tinaly : sudah pak, ini Surat Pengunduran diri saya.
Dirut : menyodorkan 2 juta uang.
Tinaly : uang apa ini pak ?
Dirut : Sebelum anda keluar dari Perusahaan ini lebih dahulu anda mengembalikan selisih uang yang dua juta itu dengan uang ini. (mulak merdebuk pusuh Tinaly kibegge dua juta).
Tunggu sebentar nina  Dirut, masuk si Dirut mi ruang sebelah sambil i monitor ia si Tinaly dari ruang sebelah lewat CCTV.

Karna ndekah Dirut asa roh, i balikken si Tinaly mo Foto si ni jolona merbingkai i, i idah mo fotona deket si Cuan, merdeggar pendurungenna, inelnelli oda percaya ia, tubuh merbage-bage i sura-surana, mungkin ngo ndia Dirut en si Cuan ? ah oda mungkin sama sekali oda mirip, egung Dirut en mancung sedang si Cuan oda mancung, tapi  kasa boi isen foto nami en katena, pokokna merbage-bage bayangenna campur menggirgir. Oda sadar si Tinaly karina gerak-gerikna i monitor si Cuan kan ruang sebelah lewat CCTV, teridah mo si Tinaly keke kundul bage sukmelaput, kessahna mbelgah-mbelgah, janah mukupen nangpe iruangan ber AC.

Akhirnya Dirut masuk kembali, langsung kundul i kursina janah memutar-mutar mos leptopna.

Tinaly : Darimana Bapak dapat Foto ini ?
Dirut : apakah anda mengenal siapa di foto itu, sebelum kami menggunakan  kantor ini foto itu sudah ada, saya tidak tau siapa pemiliknya.

Oda sadar foto i ipeluk si Tinaly sambil tangis janah ruap mo sora si Tinaly menggirgir :

Tinaly : Mi delleng aku cooo .....
Dirut : oda sadar mendok “ engket aku “

Langsung cender si Tinali janah i nelneli bos nen
Tinaly : Mi Kepar aku coooo ...
Dirut : Engket ma aku

Makin i nelneli sambil ia merdalan menjolmiti bos nen tanpa meperdulikan lagi ia adalah Dirut atau Big Bosnya

Tinaly : Bage si mersurak “ Sirang kita Cooo “
Dirut : I peggang ma sorana bage mersurak “ oda ngget aku “

Secara spontan Tinaly menenggoi  CUAAAAAAN .................
Si Cuan langsung mengaloi : TINALYYYYY .........................

Tinaly lojang mendahi si Cuan, CUAN SIMERJAKAT, CUAN TAMPUK PUSUHKU ....
Menter i Peluk si Cuan mo si Tinaly, sambil i sanggohi, ndekkah kalak en pekerpi mersianggohen pepelum ntedoh.

Tinaly : Kasa aku i permainken ko dengan cara en karina ? Kasa i siksa ko aku Cuan si Maholi ?
Cuan : KODOK ODA NE KO CINTA, KEPPE CINTAMU TONG PAKKET

Tamat

Identitas Penulis :

Tempat Tinggal : Kota Tarakan Kalimantan Timur
Kuta asal : Singgabur Pakpak Bharat.

Catatan :
1.    Cerita ini adalah fiktif, jika ada kesesuaian nama, tempat dan kejadian itu hanya faktor kebetulan.
2.    Cerita ini digambarkan bagaimana seorang Pakpak berjuang untuk menjadi orang sukses, berkarakter sebagai Pejuang bukan Pengemis, mudah-mudahan cerita ini mampu menumbuhkan motivasi bagi angkatan muda Pakpak untuk belajar, berkarya dengan bekerja keras hingga mencapai tujuan.
3.    Jika ada media cetak yang ingin menerbitkan tulisan ini harus atas seijin penulis.
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar anda :